Dialys i hemmet

Att vara beroende av dialys är ansträngande och begränsar ditt liv. Att kunna göra dialysbehandlingen hemma ger bättre resultat och ger dig mycket större frihet. Du kan göra dialys varje dag, men kortare tid tex på kvällen eller morgonen. Har du fått beviljad ”hemdialys” så lägger vi grunden för att dialysapparaturen ska fungera. Vi installerar el, vatten, säkrar vattentillflödet och ser till att apparaturen står på ett godkänt sätt. Installationen ska ske efter BKR reglerna samt efter det regelverk som medicinteknikerna har bestämt. Svensk Bostadsanpassning samarbetar med Karolinska Sjukhuset medicintekniska avdelning samt med medicinteknikerna på Danderyds sjukhus. Länk www.karolinska.se/