Villkor och integritetspolicy

Våra kunders integritet och säkerhet värnar vi om. Vi hanterar dina personuppgifter enligt de lagar och förordningar som vi ska. Våra medarbetare har tystnadsplikt. Våra medarbetare bär arbetskläder med tydliga logotyper och de kan alltid legitimera sig. Vi kommer aldrig hem till dig utan att först ha bokat tid med dig, eller någon anhörig, eller annan betrodd person. Vi samarbetar med alla kommuner och vi arbetar i enlighet med Lagen om Bostadsanpassning (2018:22).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

MWM Bygg & Bostadsanpassning AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679).

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation såsom namn och e-post vilket vi behöver för att kunna besvara ditt supportärende.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kontakta dig gällande supportärenden.
  • För att i vissa fall skicka marknadsföringserbjudanden via e-post eller brevledes.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett mail till info@mwmbygg.se.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast personal på MWM Bygg & Bostadsanpassning AB har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Information om Cookies

Vår webbsida, precis som en stor del andra webbsidor, tar hjälp av små textfiler för att skapa en bra användarupplevelse för dig som besökare. Dessa filer kallas för cookies.

Syftet med cookies är att kunna minnas hur du interagerade med webbsidan och vilken typ av enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) som du använde. Med hjälp av denna information kan vi exempelvis utveckla webbsidans innehåll eller funktionalitet för att anpassas optimalt för dig som besökare.

Du kan när som helst välja att stänga av eller radera cookies i din webbläsare. Detta gör du under sidan för “Inställningar” i den webbläsare som du använder. Har du fler frågor om cookies är du välkommen att höra av dig till oss på MWM Bygg & Bostadsanpassning AB.

Cookies från tredje part

Vi nyttjar cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyget Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.